Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícími

Prodávající:

Petra Furisová

Slavíčkova 1688

356 01 Sokolov

IČO 76187683 DIČ CZ8054042249

(dále jako "eshop")

Kupující: spotřebitel, firma, státní instituce

 

Objednávka zboží v internetovém obchodě

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (především je nutný souhlas s obchodními podmínkami).

Ragistrace v internetovém obchodě není nutná, ale usnadní příští nakupování. 

Platební podmínky

- platba předem bankovním převodem - instrukce k zaplacení Vám odešleme po potvrzení objednávky. Při platbě předem na účet je nutné uvést správně variabilní symbol, který je totožný s číslem vaší objednávky před lomítkem. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží bude expedováno s časovou prodlevou.

- platba dobírkou při dopravě přepravní službou nebo Českou poštou - při doručení zaplatíte v hotovosti kurýrovi přepravní služby případně pracovníkovi České pošty

- hotově - při osobním převzetí na našem skladě v Sokolově - vždy je nutné mít vytvořenou objednávku!

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu je až do zaplacení objednávky majetkem jeho provozovatele.

Přeprava

Dodací lhůta je závislá od způsobu zaplacení. V případě platby dobírkou, bude zásilka vyexpedována nejpozději do 48 hodin od potvrzení objednávky. Pokud zvolíte platbu předem na účet, zásilku odešleme (resp. bude připravena k vyzvednutí) nejpozději do 48 hodin od připsání peněz na náš účet.

OBECNĚ ZBOŽÍ EXPEDUJEME V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU!!!!

Zboží odesíláme každý procovní den.

O odeslání zboží bude kupující vždy informován emailem.

Zboží je přepravováno kurýrní službou nebo Českou Poštou, obě služby zpravidla doručují zboží do 24 hodin od podání. Při přepravě může dojít k poškození nebo narušení balíku, proto je každý zákazník povinen si při převzetí zásilku zkontrolovat, popřípadě sepsat s řidičem kurýrní služby protokol o poškození. O tomto záznamu nás neprodleně informujte. Pokud nás nebudete o nestandartním převzetí nebo o jiném poškození informovat emailem, či telefonicky, na pozdější uplatňování škody nebude brán zřetel.

Cena dopravy:

Přepravní službou na dobírku 285 Kč, při platbě předem 250 Kč

Česká pošta - zásilky do 30kg:

Balík do ruky na dobírku 125 Kč, při platbě předem 90 Kč

U objednávek nad 5000 Kč je doprava ZDARMA.

OSOBNÍ ODBĚR JE MOŽNÝ POUZE V SOKOLOVĚ A JE ZPOPLATNĚN ČÁSTKOU 75Kč s DPH! Vždy je nutné vytvořit objednávku přes eshop! Prosíme, sklad nenavštěvujte dříve, než obdržíte e-mail s informací, že je zboží připraveno.

Doprava mimo Českou republiku je domlouvána individuálně. 

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží přes internetový obchod a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží i s originálním dokladem o koupi v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

Formulář k odstoupení od smlouvy je zasílán společně s potvrzením objednávky. Případně na vyžádání zašleme.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží zakoupené na ICO.

Storno objednávky ze strany internetového obchodu

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky: a) pokud je jakýchkoliv pochyb o pravosti zadaných údajů b) v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V obou případech bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem, za účelem dohody o dalším postupu.

Nepřevzetí zboží

Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího bude kupujícímu vystavena faktura na dopravu zboží + smluvní pokuta (500,- Kč). V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

UPOZORNĚNÍ: Každá odeslaná objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,-Kč. Při ukončení objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny kompetentní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Při platbě předem je objednávka závazná od odeslání potvrzení objednávky. Pokud platba za zboží nedorazí na náš účet do 14 dnů od potvrzení objednávky, bude zrušena!

Ochrana dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.auto-kramek.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se internetový obchod zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud by nastal obchodní případ, kdy by bylo nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě (dodavateli), internetový obchod se zavazuje, že tyto informace by předal jedině až po předchozím odsouhlasení zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při objednávce zboží jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporů

 

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši e-mailovou adresu info@auto-kramek.cz 

 

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

V Sokolově, dne 7.8.2020

 aktualizováno 8.10.2021